2020 Yılı Faaliyet Programı Revize Edildi

797

Federasyon Başkanlığı tarafından yapılan resmi web sitesi açıklamasında ;
04 Mart 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanan 2020 yılı için önceden Spor Dairesi Müdürlüğü’ne öngörü olarak Federasyon tarafından sunulan 2020 yılı için toplam 32 Faaliyet revize edilerek Kurumun faaliyetlerinin sürdürülebilir halde ve aktif olarak yıl boyu verilecek olan katkı payı da değerlendirilerek 20 resmi organizasyona indirilerek onaylanıp sunulmuştur.